stageaציור

SELF 03 – ציור אוטומטי

By יוני 2, 2018 One Comment

ציור אוטומטי / בן בנימין נבון בן 17 באר שבע

שם היצירה הראשונה: ״מפוזר בכתום״, היא מבטאת את התפיסה המעוותת שיש לי על האישיות שלי.
היצירה השניה: ״מפוזר בכחול״ , מבטאת את תהליך היצירה, ואיך תהליך היצירה מתפתח אצלי וכיצד הסביבה משפיעה על זה.

 


חוות דעת על היצירה:


 

כפיר תג׳ר מביעה את דעתו:

הספרה 5 היא ביטוי לדירוג הגבוה ביותר, ו-1 הנמוך ביותר:

  • רמת ביצוע: 5
  • הרעיון: 3
  • אמירה אישית: 4

מה שהכי אהבתי: שילובי צבעים והשימוש בצבעי אקוורל

נגע לליבי ש: השימוש בעטים ולא רק בצבעים ומצאתי בזאת הקבלה לעולם שלי. כמו כן דמויות שמתארות רגשות

כדי לשפר הייתי ממליץ: לשפר את הדמויות בציור הכחול

 


 

Join the discussion One Comment

Leave a Reply