Stagebרישום

Self 40 אמיליה קרימוב / "עד עולם"

By ינואר 13, 2018 One Comment

"עד עולם" / אמיליה קרימוב בת 18 ממושב שדה עוזיהו

 


 

על היצירה: צוייר בהשראת המנדלות ותירגומן לשפת הסמלים שלי. מנדלות הן מעין מרקם שיוצר איזון והרמוניה, הוא מסמל מעגליות ועם זאת התפתחות. ההרכב של מעגליות והתפתחות נימצא במעגל החיים שאותו חיים ונושמים. מעגל בעל שם אופטימי זה, מסתיר בתוכו אמת שכדאי להכחיש: מעגל החיים הוא מעגל של מוות שאי אפשר לברוח ממנו. מעגלי הלידה והמוות חוזרים רבות בעבודותיי, והיחס אליהם הוא יחס מעט קודר. העוברים אינם מסמלים לידת דבר מה חדש, הם מסמלים את הסבל והמוות הקרב של היולדת. גופה מעוות ומתעוות, חצים עבים נעוצים בגרונה, ועינה השלישית מגולגלת לאחור – כל זאת על מנת לדגיש את סבלה.
בנוסף, תנוחתה של הדמות, אוזניה המחודדות, התכשיטים והעוברים יוצרים כולם מעין מאזנים. כך איזון, מעגליות והתפתחות מיוצגים בעבודה זו.

על הביצוע והטכניקה: זהו רישום בעט.

על הרעיון שעומד מאחורי היצירה: המנדלות והטקסט שדיבר על מעגלי החיים זרק אותי למעגלי המוות שאני עוסקת בהם המון. רציתי להפוך את הסדר, לייצג את המוות כאיטי וממושך והלידה כסופנית. זוהי המעגליות הקיימת בעולמן של הדמויות שלי.  

מהי האמירה האישית שרצית לבטא באמצעות היצירה: להציג את מעגל החיים כפי שהוא נתפס בעיני, מעגל של לידה למען מוות.

 


 

היצירה שממנה לקחתי השראה היא:  מנדלות / יעל רונן, כיתה ט׳ כוכב יעקב

Join the discussion One Comment

Leave a Reply